พื้นที่ปลูกอ้อย   ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
โรคและแมลงศัตรูอ้อย   สรุปความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องรายวัน
     
     
     
     
  สถิติราคาน้ำตาลตลาดโลก